குரும்பை உதிர்வு

தென்னையில் குரும்பை உதிர்வதை தடுக்க 
தென்னையில் குரும்பைகள் மற்றும் பல்வேறு அளவுள்ள இளங்காய்கள் உதிர்வது விவசாயிகளுக்கு மகசூல் இழப்பைத்தரும் முக்கிய பிரச்சனைகளாகும்.
காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இளம் மரங்களில் குரும்பை உதிர்வதை தடுக்க முடியாத பண்பாகும். எனினும் நல்ல காய்ப்பிற்கு வந்த தென்னையில் ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், நவம்பர் மாதங்களில் அதிகமாக பெண் பூக்கள் உதிர்கின்றன.
காரணங்கள்:
குரும்பைகள் மற்றும் இளங்காய்கள் உதிர்வதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் தாவர உடற்செயலில் குறைபாடு, மண்ணின் குணம்( உவர், களர் தன்மை), மண்ணில் ஊட்டச்சது பற்றாக்குறை, நீர் [...]

June 18, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: தென்னை

23.05.2012 முதல் 27.05.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur-Tamil / Ariyalur-English
Thanjavur -Tamil / Thanjavur-English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur-Tamil / Thiruvarur-English
Nagai-Tamil / Nagai-English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur-Tamil / Karur-English
Perambalur-Tamil / Perambalur-English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy -Tamil / Trichy-English
 

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

 
 

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai
Thiruvallur

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Vellore
Thiruvannamalai

கடலூர்
விழுபுரம்

Cuddalore
Villupuram

காஞ்சிபுரம் 
தேனி

Kanchipuram
 

 சிவகங்கை 
மதுரை

 
 

a[rel~="mtli_filesize12675Kb"]:after {content:” (126.75Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19895Kb"]:after {content:” (198.95Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12400Kb"]:after {content:” (124.00Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19618Kb"]:after {content:” (196.18Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12379Kb"]:after {content:” (123.79Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19562Kb"]:after {content:” (195.62Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12586Kb"]:after {content:” (125.86Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19525Kb"]:after [...]

May 23, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

25.04.2012 முதல் 29.04.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur-Tamil / Ariyalur-English
Thanjavu-Tamil / Thanjavur-English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur-Tamil / Thiruvarur-English
Nagai-English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur- Tamil / Karur-English
Perambalur-Tamil / Perambalur- English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy-Tamil / Trichy- English

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai-English
Thiruvallur-English

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Vellur-English
Thiruvannamalai-Englihs

கடலூர்
விழுபுரம்

Cudalore-English
Vilupuram-English

காஞ்சிபுரம் 
தேனி

Kanchipuram-English

 சிவகங்கை 
மதுரை

a[rel~="mtli_filesize12675Kb"]:after {content:” (126.75Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19895Kb"]:after {content:” (198.95Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12400Kb"]:after {content:” (124.00Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19618Kb"]:after {content:” (196.18Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12379Kb"]:after {content:” (123.79Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19562Kb"]:after {content:” (195.62Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12586Kb"]:after {content:” [...]

April 25, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

21.04.2012 முதல் 25.04.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur-Tamil / Ariyalur-English
Thanjavur-Tamil / Thanjavur-English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur-Tamil / Thiruvarur-English
Nagai-Tamil / Nagai-English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur-Tamil / Karur-English
Perambalur-Tamil / Perambalur-English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy-Tamil / Trichy-English

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai-English
Tiruvallur-English

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Vellore-English
Thiruvannamalai-English

கடலூர்
விழுபுரம்

Cuddalore-English
Villupuram-English

காஞ்சிபுரம் 
தேனி

Kancheepuram-English

 சிவகங்கை 
மதுரை

a[rel~="mtli_filesize12675Kb"]:after {content:” (126.75Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19895Kb"]:after {content:” (198.95Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12400Kb"]:after {content:” (124.00Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19618Kb"]:after {content:” (196.18Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12379Kb"]:after {content:” (123.79Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19562Kb"]:after {content:” (195.62Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12586Kb"]:after {content:” (125.86Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19525Kb"]:after {content:” (195.25Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12496Kb"]:after [...]

April 21, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

18.04.2012 முதல் 22.04.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி, சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம் பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Thanjavur – Tamil / Thanjavur – English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Tamil/ English
Nagai [...]

April 19, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

28.03.2012 முதல் 01.04.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur Tamil /Ariyalur English
Thanjavur Tamil / Thanjavur English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur Tamil / Thiruvarur English
Nagapattinam Tamil / Nagapattinam English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur Tamil / Karur English
Perambalur Tamil / Perambalur English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy Tamil / Trichy English

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai English
Tiruvallur English

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Vellore English
Thiruvannamalai [...]

March 29, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

21.03.2012 முதல் 25.03.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur Tamil / Ariyalur English
Thanjavur Tamil / Thanjavur English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur Tamil / Thiruvarur English
Nagai Tamil / Nagai English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur Tamil / Karur English
Perambalur Tamil / Perambalur English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy Tamil / Trichy English
Dindugul Tamil

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

PDK Tamil
Ramanathapuram [...]

March 21, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

10.03.2012 முதல் 14.03.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur-Tamil / Ariyalur-English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Nagai-Tamil / Nagai-English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur-Tamil / Karur-English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Dindigul -English

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

PDK-Tamil
Ramanathapuram-Tami

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai-English
Chennai-English

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Vellore-English
Thiruvannamalai-English

கடலூர்
விழுபுரம்

Cuddalore-English
Villupuram-English

காஞ்சிபுரம் 
தேனி

Kancheepuram-English
Theni-English

 சிவகங்கை 

a[rel~="mtli_filesize12675Kb"]:after {content:” (126.75Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19895Kb"]:after {content:” (198.95Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12400Kb"]:after {content:” (124.00Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19618Kb"]:after {content:” (196.18Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12379Kb"]:after {content:” (123.79Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19562Kb"]:after {content:” (195.62Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12586Kb"]:after {content:” (125.86Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19525Kb"]:after {content:” (195.25Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12496Kb"]:after [...]

March 12, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

07.03.2012 முதல் 11.03.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.
 

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

Ariyalur-Tamil / Ariyalur-English
Thanjavur-Tamil / Thanjavur-English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur-Tamil / Thiruvarur-English
Nagai-Tamil / Nagai- English

கரூர்
பெரம்பலூர்

Karur-Tamil / Karur-English
Perambalur- Tamil / Perambalur-English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

Trichy-Tamil

புதுக்கோட்டை
இராமநதபுரம்

சென்னை
திருவள்ளூர்

Chennai-English
Tiruvallur-English

வேலூர்
திருவண்ணாமலை

Villupuram-English
Thiruvannamalai-English

கடலூர்
விழுபுரம்

Cuddalore-English
Villupuram-English

காஞ்சிபுரம் 
தேனி

Kancheepuram-English

 சிவகங்கை 

a[rel~="mtli_filesize12675Kb"]:after {content:” (126.75Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19895Kb"]:after {content:” (198.95Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12400Kb"]:after {content:” (124.00Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19618Kb"]:after {content:” (196.18Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12379Kb"]:after {content:” (123.79Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19562Kb"]:after {content:” (195.62Kb)”}a[rel~="mtli_filesize12586Kb"]:after {content:” (125.86Kb)”}a[rel~="mtli_filesize19525Kb"]:after {content:” [...]

March 7, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை

29.02.2012 முதல் 04.03.2012 வரை

மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
Agro met Advisory Bulletin regularly posting with the help of India Meteorological Department (IMD) for the Tamil Nadu districts (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்).
தமிழகத்தில் உள்ள அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நகப்பட்டிணம், கரூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை,   இராமநதபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், தேனி,   சிவகங்கை மற்றும் விழுபுரம்  பகுதிகளுக்கு.

அரியலூர்
தஞ்சாவூர்

AriyalurTUE28 .02.12 TamilAriyalurTUE28.02.12 English
ThanjavurTUE28.02.12 TamilThanjavur TUE28.02.12 English

திருவாரூர்
நகப்பட்டிணம்

Thiruvarur TUE28.02.12 TamilThiruvarurTUE 28.02.12English
NagaiTUE28.02.12 TamilNagai TUE28.02.12 English

கரூர்
பெரம்பலூர்

KarurTUE28.02.12 TamilKarurTUE28.02.12 English
PerambalurTUE28.02.12 TamilPerambalurTUE28.02.12 English

திருச்சி
திண்டுக்கல்

TrichyTUE28.02.12 TamilTrichy [...]

February 29, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: வேளாண் வனிலை அறிக்கை


Powered By Indic IME