தென்னை மரம் பாளை விடும்போது கத்தரி வைத்து வெட்டியது போல் வருகிறது ஏன்?

2 வயதான தென்னை மரம் பாளை விடும்போது கத்தரி வைத்து வெட்டியது போல் வருகிறது. எவ்வாறு இதனை சரிசெய்வது?
30 – 40 கிராம் குருணை மருந்தை சிறிய பாலிதீன் பையில் போட்டு பையில் சிறு சிறு துளைகள் போட்டு மரத்தின் 3வது மட்டையின் இடுக்கில் சொருகிவிட்டால் விசவாயு தாக்கி புழு இறந்து போகும். பின்னர் வேப்பம் பிண்ணாக்கு மரத்தின் அடியில் கொடுத்து வரமரம் நன்றாக வளரும்.
நிகழ்ச்சி : 19.04.2012 அன்று தாமரைக்குளம் மற்றும்  சுந்தரமுடையான் விவசாயிகளின் கேள்விகளும் அதற்கான பதில்ளும்
பதில் அளித்தவர் : செந்தில் குமார், ஆலோசகர், MSSRF
தொகுப்பு [...]

April 27, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: தென்னை


Powered By Indic IME