தென்னை நுனிகுருத்துடன் சாய்ந்துவிட்டது

என்னிம் தென்னந்தோப்பில் 8 வருட தென்னை மரங்கள் 100 உள்ளது, இதில் தற்போது ஒரு மரம் மட்டும் நுனிகுருத்துடன் சாய்ந்துவிட்டது, மரம் கூடுபோல கீழே விழுந்துவிட்டது, மற்ற மரங்களுக்கும் இந்த நோய் வராம இருக்க என்ன செய்வது? [திரு அந்தோணிசாமி, மேலதிருப்பூந்துருத்தி]
இது சிவப்புக்கூண் வண்டின் தாக்குதலால் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒரு மரத்திற்கு மானோகுரோட்டோபாஸ் 10 மிலி மருந்தை 20 மில்லி தண்ணீரில் கலந்து ஒரு பாலித்தீன் பையில் ஊற்றி வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். பிறகு தென்னை மரத்தின் கீழ் இளம் [...]

January 13, 2012 · MSSRF · No Comments
Tags: ,  · Posted in: பூச்சிக் கட்டுப்பாடு - தென்னை


Powered By Indic IME