மோளப்பாளையம்

S அங்கமுத்து
S/o.செங்காலியப்ப கவுண்டர்
பாப்பணகவுண்டர் வீதி
மோளப்பாளையம்
R நல்லமுத்து
S/o.ராமசாமிகவுண்டர்
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

பத்மாவதி
W/o.சண்முகம்
22,பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
மகேஸ்வரி
W/o.ரவி
74,பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

சுந்தரம்மாள்
W/o. பெரியசாமி
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
S.பத்மாவதி
W/o.சோமசுந்தரம்
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

கண்ணம்மாள்
W/o. கருப்பசாமி
40,பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
லலிதாமணி
W/o. சதாசிவம்
53A ,பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

S பாலசுப்பிரமணி
S/o. சடையப்பகவுண்டர்
பாப்பணகவுண்டர் வீதி
மோளப்பாளையம்
அமராவதி
W/o. நல்லமுத்து
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
இந்துராணி
W/o.பெரியசாமி
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
K ஆறுச்சாமி
S/o. குப்புசாமி
16,பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

சரஸ்வதி
W/o. செங்காலியப்ப கவுண்டர்
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
M நடராஜ்
S/o. மாரியப்ப கவுண்டர்
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

பரமேஸ்வரி
W/o சதாசிவம்
42, பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
செல்: 9965077281
K பூவாத்தாள்
D/o. குமாரசாமிகவுண்டர்
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்

K மந்திரிக்கவுண்டர்
S/o. கருப்பண கவுண்டர்
பாப்பணகவுண்டர் வீதி
மோளப்பாளையம்
K சுப்புராவு கவுண்டர்
S/o. கருப்பண கவுண்டர்
பாப்பணகவுண்டர் வீதி
மோளப்பாளையம்

K.பாலசுப்ரமணியம்
S/o. குமாரசாமி
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
ஜீவிதா
W/o. மூர்த்தி
பஜனைகோயில் வீதி
மோளப்பாளையம்
செல்:9787778422

Powered By Indic IME