கோட்டைக்காரன்பட்டி

P.அரங்கநாதன்
S/o. R.பழனி
கோட்டைக்காரன்பட்டி
செல்: 9865981015
P. சந்திரசேகர்
S/o. பெருமாள்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
செல்: 9865984343

P.R.கண்ணன்
S/o. கொரசினம்பட்டி
செல் : 9486301135
சின்னக்காளை
S/o. கொரசினம்பட்டி
செல் :

P. வெள்ளாண்டி
S/o. பம்பையன்
கொரசினம்பட்டி
செல் : 9688440314
வெள்ளாண்டி
S/O. ஆண்டிச்சாமி
கொரசினம்பட்டி
செல் : 9751574016

லெட்சுமணன்
S/O. சுப்பையா நாயக்கர்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
செல் :
P.தங்கவேல்
S/O பாப்பன்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
செல் :

P.தங்கவேல்
S/O பழனிச்சாமி
நாயக்கர்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
R.செளந்தராஜன்
S/O ராமன்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
பழனிவேல் நாயக்கர்
கோட்டைக்காரன்பட்டி

K. ராமசாமி
S/o. காமிநாயக்கர்
மாமரத்துப்பட்டி
கோட்டைக்காரன்பட்டி (po)
செல் : 9698848490
பெரியசாமி
S/o. செல்லன்
கிருஷ்ணாபுரம்
கொரசினம்பட்டி

S.பரமசிவம்
S/o. சுப்பையாநாயக்கர்
கோட்டைக்காரன்பட்டி
செல் :

Powered By Indic IME