அக்கரைப்பட்டி

NABARD – அக்கரைப்பட்டி(ஆத்தூர்) உழவர் மன்றம்

M. இருதயசாமி
S/O மைக்கேல் பிள்ளை
ஆத்தூர்
Cell:
MM. ராஜேன்திரன்
S/O முத்து இருளாண்டிசேர்வை
ஆத்தூர்
Cell:9150041563

S. சேசுராஜ்
S/O சிங்கராயர் பிள்ளை
ஆத்தூர்
Cell:9942110904
P. கிருஸ்துராஜா
S/O பெரியநாயகம் பிள்ளை
ஆத்தூர்
Cell:9150593374

M. இராதா கிருஷ்ணன்
S/O முத்துக்கிருஷ்ணன்
ஆத்தூர்
Cell:9360617548
M. சையது
S/O முகமது இஸ்மாயில்
ஆத்தூர்
Cell:8148234849

S. சங்கர்
S/O சிவசுப்பிரமணி பிள்ளை
ஆத்தூர்
Cell:9150313649
M.செந்தில்
S/O நடராஜன்
ஆத்தூர்
Cell:9095319071

A. விஸ்வநாதன்
S/O அழகப்பக்கோண்
ஆத்தூர்
Cell:8925638922
N. சேசுராஜ்
S/O நல்லுசின்னப்பன்
ஆத்தூர்
Cell:9150011860

V. நடராஜன்
S/O வெள்ளையப்பிள்ளை
ஆத்தூர்,அக்கரைப்பட்டி
Cell:9655953674
கிஷ்ணமூர்த்தி
S/O சுப்பிரமணி ஐயர்
ஆத்தூர்
Cell:9150418359

K. பொன்னையா
S/O கந்தசாமி
ஆத்தூர்
Cell:9047762060
P. அந்தோனிராஜ்
S/O பெரியநாயகம் பிள்ளை
ஆத்தூர்
Cell:9150853151

P. ஜெயராமன்
S/O பொன்னுச்சாமி
ஆத்தூர்
Cell:9487338891

Powered By Indic IME